kính áp tròng - Sole Ivory

245,000đ
         

Milky Light Gray

245,000đ
         

Cinammon Brown - 1 ngày

70,000đ
         

Light Gray - 1 ngày

70,000đ
         

Slate Gray - 1 ngày

70,000đ
         

Bronze Choco - 1 ngày

70,000đ
         

Auburn Brown ( 1 ngày )

70,000đ
         

B2 Gray

245,000đ
         

G101 Choco

245,000đ
         

Rainshower Gray

245,000đ
         

Rainshower Brown

245,000đ
         

Milky Choco

245,000đ
         

Oxy Qeye (Silicone Hydrogel)

230,000đ
         

Kính không màu 6 tháng

225,000đ
         

Qeye innovation

160,000đ 190,000đ
         

Kính 1 ngày không màu

45,000đ