Cinnammon Brown - 1 ngày

60,000đ 70,000đ
         

Light Gray - 1 ngày

60,000đ 70,000đ
         

Slate Gray - 1 ngày

60,000đ 70,000đ
         

Bronze Choco - 1 ngày

60,000đ 70,000đ
         

Auburn Brown ( 1 ngày )

60,000đ 70,000đ
         

Kính 1 ngày không màu

45,000đ