Kính áp tròng- Luna Natural Aqua

245,000đ
         

kính áp tròng - Fay Gray

245,000đ
         

Kính áp tròng- Fay Brown

245,000đ
         

Milky Light Gray

245,000đ
         

Cinnammon Brown - 1 ngày

70,000đ
         

Light Gray - 1 ngày

70,000đ
         

Slate Gray - 1 ngày

70,000đ
         

Bronze Choco - 1 ngày

70,000đ
         

Auburn Brown ( 1 ngày )

70,000đ
         

223 Gray

245,000đ
         

223 Brown

245,000đ
         

223 Blue

245,000đ
         

kính áp tròng 101 dark Brown

245,000đ
         

B2 Gray

245,000đ
         

G101 Choco

245,000đ
         

WBK Black

245,000đ
         

Rainshower Gray

245,000đ
         

Rainshower Brown

245,000đ
         

Kính áp tròng PC Violet

245,000đ
         

PC Green

245,000đ
         

Kính áp tròng PC Gray

245,000đ
         

kính áp tròng PC Brown

245,000đ
         

PC Blue

245,000đ
         

Milky Choco

245,000đ
         

Oxy Qeye (Silicone Hydrogel)

230,000đ
         

Kính không màu 6 tháng

225,000đ
         

Qeye innovation

160,000đ 190,000đ
         

Kính 1 ngày không màu

45,000đ
         

Nhíp Kẹp Kính

20,000đ
         

Bộ Khay Trong

Liên hệ
         

Khay Gấu

50,000đ