Bronze Choco - 1 ngày

60,000đ
         

Auburn Brown ( 1 ngày )

60,000đ
         

Dark ICE Brown

245,000đ
         

D2 Brown

245,000đ
         

223 Brown

245,000đ
         

218 Gray

245,000đ
         

218 Brown

245,000đ
         

206 Brown

245,000đ
         

203 Brown

245,000đ
         

101 dark Brown

245,000đ
         

Fay Brown

245,000đ
         

G101 Choco

245,000đ
         

Glam Brown

245,000đ
         

Milky Choco

245,000đ
         

Rainshower Brown

245,000đ
         

PC Brown

245,000đ
         

Nouvelle Brown

245,000đ
         

Iris - Nâu Đen

1,150,000đ